Furfiwyd TAC yn 1984 fel cymdeithas fasnach i gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr annibynnol sy'n cynhyrchu rhaglenni ar gyfer darlledwyr Cymreig. Rydym yn cynrychioli tua 80 o gwmniau sydd yn ymwneud â chynhyrchu rhaglenni a chynnwys ar gyfer darlledwyr Cymru, yn ogystal â gwasanaethau clyweledol, unai fel cwmniau cynhyrchu, neu o fewn cyd-destyn cefnogaeth.

Mae TAC yn cynnig ystod eang o wasanaethau sydd yn cynnwys perthnasau diwydiannol a chyngor busnes a chyfreithiol yn ogystal ag yn gweithredu fel corff lobio a chynrychioladol mewn trafodaethau gyda darlledwyr, y llywodraeth, asianteithiau'r llywodraeth, ac amrywiaeth o gyrff eraill.

Mae TAC yn darparu help a chyngor i'w aelodau ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys:

  • Telerau masnach darlledwr a chytundebau comisiynu.
  • Cyflogaeth a materion
  • Hawliau Cyfryngau Digidol
  • Datrys Anghydfodiadau
  • Cyd-gynhyrchu a Chyn-werthiant
  • Cytundebau Gwerthiant Rhaglenni.